Двуезична поддръжка на английски и български в Pointy 1.0.1!

Написано на Mar 19, 2011

Системата поддържа пълен превод, а именно на администраторската част и на свързаната информация за всеки обект. Също така при вграждане на картата системата поддържа и смяна на езика на картата, както и информацията за обекта. Вече може да имаме карта на български и карта на английски, след като се смени езика на сайта в който е вграден Pointy.

В тази версия е добавена и възможност за настройка на отделна картинка (маркер) за всеки обект.