Ценови Пакети

Базова инсталация + интеграция в съществуващ сайт или уеб приложение - 250.00лв. без ДДС

Базова инсталация + интеграция в съществуващ сайт или уеб приложение + допълнителни възможности  - по договаряне

Допълнителни стандартни опции

Задаване на потребителски маркер за всички картинки (предоставен от клиента) - 10.00лв. без ДДС

Задаване на потребителски маркер за всички картинки (изготвен от нас) - 40.00лв. без ДДС

Вграждане на виртуална разходка за всеки обект - по договаряне

При предоставяне на списък с адреси от страна на клиента въвеждане на тези адреси по GPS координати – 5.00 лв / адрес без ДДС без описание и без свързани файлове и 10.00 лв. без ДДС с описание + свързани файлове.

Нестандартна интеграция - поръчков дизайн на клиентската част с картата. Например интеграция в диалогови прозорци.